برچسب: تجارت نوآوریها و اختراعات
پیشنهادهای در حال بررسی
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیشنهادهای در حال بررسی

پیشنهاد در حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری نوآوریها و اختراعات

اصلاح تصویب‌نامه شماره 237395/ت 42986 ه مورخ 2 اسفند 1390 و مصوبه شماره 141602/ت 46513 مورخ 91/8/21

براساس بند (و) ماده (3) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری نوآوریها و اختراعات، لازم است شرایط مناقصه و تمهید امکان مشارکت شرکتهای و مؤسسات دانش بنیان موضوع قانون مذکور تسهیل شود…