برچسب: تاسیس دانشکده ادبیات
دکتر یوسفی
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دکتر یوسفی

دکتر یوسفی     نویسنده، ادیب، مصحح، پژوهشگر و حقوقدان استاد بسیار شاخص دانشگاه فردوسی مشهد دکتر غلامحسین یوسفی را استاد بی‌جانشین توصیف کرده‌اند و بسیاری از بزرگان زمان در حق او و در شناخت او مطالبی نوشته‌اند که از آن میان اظهارنظر ادیب علی‌الاطلاق شفیعی کدکنی را می‌آورم که فرموده بود «یوسفی از نمونه‌های…..