برچسب: تاثیرات بد و مخرب
خودشیفتگی( بخش دوم و پایانی)
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خودشیفتگی( بخش دوم و پایانی)

این نوع برخورد در خصوص سایر همکاران اداری و حتی مراجع انتظامی هم وجود دارد. من در این نوشته به هیچ وجه قصد ندارم بگویم…