برچسب: بلوغ
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 55)
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 55)

تبصره2- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد…

پرسش و پاسخ حقوقی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست …

شرایط احضار شهود به دادگاه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط احضار شهود به دادگاه

حضور شاهد در دادگاه و شهادت دادن به نفع یکی از طرفین پرونده، یکی از اسباب و ادله اصحاب دعوا، برای اثبات حرف خود در دادگاه است…

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

کودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است…

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف

آمارها نشان می‍دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می‍شوند و از آن‍جا که درصد عمده‍ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل‍می‍دهند ،لازم است این مهم توسط‍پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد…

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 33)
۲۱ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 33)

صاحب جواهر نیز با تأیید کلام علامه می‌فرماید: «شاید علت مقدم شدن قول قاذف بدون سوگند، وجود شبهه باشد، بعد از این‌که در این‌گونه موارد به اصول التفات نمی‌شود هم‌چنان‌که این مطلب را مکرراً در نظایر آن بیان کرده‌ایم.»..

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 32)
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 32)

اهل تسنن و تشیع روایت کردند که شهود علیه زنی شهادت دادند که او را با مردی که با او آمیزش می‌کرد و شوهرش نبود، یافته‌اند. آن زن شوهردار بود و عمر دستور داد او را سنگسار کنند. زن گفت: خدایا، تو می‌دانی که من بی‌گناهم. عمر خشمگین شد و گفت: تو شاهدان را نیز جرح می‌کنی؟…

درباره قانون مجازات اسلامی
۳۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی

در حقوق جزا، وضع اضطرار آمیز آن‌چنان وضعى است که انسان براى حفظ مال یا جان یا عرض و ناموس یا حق خود یا دیگرى، ناچار از ارتکاب جرم شود …