برچسب: بازکار کار
برائت از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

برائت از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی

قانون‌گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می­تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است …