برچسب: انکار دعوی
درخواست صلح توسط مدعی علیه، انکار محسوب می شود یا اقرار؟
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درخواست صلح توسط مدعی علیه، انکار محسوب می شود یا اقرار؟

درخواست صلح توسط مدعی علیه، انکار محسوب می شود یا اقرار؟ نویسندگان: محمدصادقی، راضیه شایق نیک‌نفس چکیده یکی از اقسام عقد صلح، صلح دعوی است و صلح با انکار دعوی یکی از اقسام صلح دعوی از جهت موضعی که مدعی علیه در برابر آن قرار می‌گیرد، است. هرگاه مدعی علیه مفاد ادعای مدعی را نپذیرد…..