برچسب: اموال و حقوق مالی مورث
چه کسانی، چقدر ارث می‌برند
۲۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چه کسانی، چقدر ارث می‌برند

چه کسانی، چقدر ارث می‌برند هرکسی در زمان حیات، بر اموال خود تسلط دارد و هر کاری که بخواهد با اموالش می‌کند به‌شرط اینکه عاقل و رشید باشد. اسلام از طریق وضع وصیت و قانونی کردن آن، به شخص اختیار داده تا در بخشی از اموال خود پس از مرگ تصرف کند. بعد از مرگ،…..