برچسب: امامیه
صلح عقد مستقل، یا عقدی تابع
۲۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

صلح عقد مستقل، یا عقدی تابع

فقهای شیعه عموماً، صلح را تراضی و تسالم در تملیک عین یا منفعت در اصلاح دین و حق و مانند این امور تعریف کرده‌اند فقیهان اهل سنت عقد صلح را قطع نزاع و خصومت بین طرفین دعوا تعریف کرده‌اند. تنها تفاوت مهمی که گاهی در تعاریف اهل سنت دیده می‌شود این نکته است که در برخی تعاریف هم‌چون تعاریفی که از فقه مالکی نقل شده است، موضوع صلح علاوه بر رفع نزاع و خصومت موجود، به جلوگیری و دفع نزاع و خصومت محتمل گسترش یافته است…

شباهتها و تفاوتهای وقف عام از دیدگاه فقه امامیه و عامه
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شباهتها و تفاوتهای وقف عام از دیدگاه فقه امامیه و عامه

وقف ازجمله‌ی عقود است و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای موقوف علیهم است. عقد: دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی از وقف از چند رکن که شامل: واقف؛ موقوف علیهم (کسانی که مال مذکور برای آنان وقف‌شده است)؛ موقوف (مال وقف‌شده) و صیغه، تشکیل‌شده است. هرکدام از این ارکان دارای شرایطی است…