برچسب: اماره ظنی
اصل عملی یا اماره بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصل عملی یا اماره بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه

اصل عملی یا اماره بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه نویسندگان: محمدمهدی احمدی، عباس عرب خزائلی، علیرضا عسکری چکیده: استصحاب که یکی از موضوعات پٌر کاربرد در علوم فقه و اصول فقه و حقوق است، در تعریف آن آمده است: «اِبقَاءُ مَا کُانُ» یعنی حکم به بقاء آنچه در زمان گذشته بوده…..