برچسب: اعمال فراسرزمینی
بررسی اهداف، چالش‌ها و راه‌کارهای حقوق بین‌الملل رقابتی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی اهداف، چالش‌ها و راه‌کارهای حقوق بین‌الملل رقابتی

نویسندگان: عباس نیازی، ایام کمرخانی،‌ محسن جلیلیان چکیده حقوق بین‌الملل رقابتی یا ابعاد بین‌المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی‌اند که اقدامات و فعالیتهای تجاری- اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می‌دانند. حقوق بین‌الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می‌یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین‌المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح…..

اعمال فرا سرزمینی مقررات انتظامی بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت  (با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)
۲۳ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اعمال فرا سرزمینی مقررات انتظامی بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)

اعمال فرا سرزمینی مقررات انتظامی بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت  (با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)   نویسنده: سید محمد طباطبائی نژاد چکیده اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی موجب شده است اثر فرا سرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب…..