برچسب: اصحاب دعوا
دعوای تقابل و علل و شرایط مطرح کردن آن
۱۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دعوای تقابل و علل و شرایط مطرح کردن آن

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعا، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع‌شده باشد…

نحوه اطلاع اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه اطلاع اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه

پس از ایجاد یک مشکل حاد و غیر قابل برطرف از طریق خود اشخاص و یا به‌قول‌معروف ریش‌سفیدها دو طرف دعوا به دادگاه روی آورده و در تلاش هستند تا مشکل به وجود آمده را از طریق قانون و حکم قاضی رفع رجوع کنند.

رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا چگونه است؟
۲۲ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا چگونه است؟

رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا چگونه است؟ پرونده‌هایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی‌ هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پرونده‌ها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که…..

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی
۱۵ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی قسمت (7) نکته1: در صورت فوت یکی از طرفین دعوی در دعاوی قائم به شخص، قرار سقوط دعوی صادر می‌شود. نکته2: برخی از ایرادات، مانع دایمی جهت رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند مثل ایراد عدم توجه دعوا و ایراد امر مختومه. نکته3: برخی از ایرادات، مانع موقّت جهت رسیدگی…..

قطعی بودن تصمیمات قضایی و تضییع حقوق اصحاب دعوا

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قطعی بودن تصمیمات قضایی و تضییع حقوق اصحاب دعوا


الف – طرح مساله
خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقایان حمید …ومحمدامیر … صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۵/۳/۸۶ را به لحاظ عدم انجام وایفاء تعهدات قراردادی در خصوص خرید و فروش فرآورده های غذایی و بازرگانی مجاز واسترداد مبلغ سیصد وشصت و دو میلیون وپانصد هزار ریال، مبلغ پرداخت شده به خواندگان در اجرای مفاد قرارداد مذکور وپرداخت خسارت دادرسی را طلب کرد…