برچسب: اصاله الصحه
کاربرد استصحاب در حقوق مدنی*
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی*

مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد…

نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود

نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود   نویسندگان: عباس تقوایی، محمدحسن حائری، معصومه خداشناس چکیده: بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده، جایگاه ویژه‌ای نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است. تحلیل این جایگاه منوط…..