برچسب: اشتراک مالکیت زن بر نصف دارایی زوج
آیا اشتراط مالکیت زن بر نصف دارایی زوج ، موجب محرومیت از اجرت‌المثل و نحله است؟
۲۱ آذر ۱۳۹۵
یک دیدگاه

آیا اشتراط مالکیت زن بر نصف دارایی زوج ، موجب محرومیت از اجرت‌المثل و نحله است؟

شروط ضمن عقد نکاح از راهکارهای دین اسلام برای پشتیبانی از استحکام خانواده و حفظ حقوق طرفین عقد نکاح است که هم مطابق فقه امامیه است و هم موردتوجه قانون، چنان‌که در ماده 1119 قانون مدنی آمده است که زن به هنگام عقد نکاح می‌تواند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد اعمال کند…