برچسب: اسیب رسانی
جایگاه قاعده لاضرر در جرایم  زیست محیطی
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگاه قاعده لاضرر در جرایم زیست محیطی

هدف اصلی از حفاظت محیط‌زیست در منابع اسلامی و اسناد بشر دوستانه، پرهیز از آسیب‌رساندن به عناصر طبیعی است. محیط‌زیست موهبتی است الهی که استفاده مفید و صیانت از آن می‌تواند اثرات رو به رشدی در زندگی انسان و ارتقا کرامت انسانی داشته باشد…