برچسب: استقرار عدالت
مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 16 )
۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 16 )

دکتر محمد زرنگ نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت…..

تبعیض اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تبعیض اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

تبعیض اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری     فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی، برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات‌یافته، در سایه‌ی قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام…..