برچسب: استصحاب
منجّزات مریض
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

منجّزات مریض

وظیفه اصلی در این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا شخص بیمار می تواند به طور کامل در اموال و داراییهایش دخل و تصرف کند یا خیر. نویسنده برای اثبات نظر خویش بحث را در سه محور و با طرح سه پرسش فرعی پی می گیرد: 1) چه مسائلی داخل در محل اختلافند و چه مسائلی خارج از آن؟ 2) مفهوم مریض چیست؟ 3) منجزات مریض از اصل ماترک برداشته می شود یا ثلث آن؟ ایشان پس از طرح این محورها، با استفاده از احادیث و روایات نتیجه می گیرد که بیمار در هنگام مرض مرگ حق دارد در کل اموال و داراییهای خود دخل و تصرف کند…

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی*
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی*

مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد…

اصل عملی یا اماره بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصل عملی یا اماره بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه

اصل عملی یا اماره بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه نویسندگان: محمدمهدی احمدی، عباس عرب خزائلی، علیرضا عسکری چکیده: استصحاب که یکی از موضوعات پٌر کاربرد در علوم فقه و اصول فقه و حقوق است، در تعریف آن آمده است: «اِبقَاءُ مَا کُانُ» یعنی حکم به بقاء آنچه در زمان گذشته بوده…..