برچسب: استادیاری
آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها و به استناد ماده (۷) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش­عالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد …