برچسب: ارگانیسم
عدم تناسب فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

عدم تناسب فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم با بیان اینکه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها با یکدیگر تناسبی ندارند گفت: دانشگاه همانند یک ارگانیسم است که باید تمامی فعالیت‌های علمی متناسب و هماهنگ با یکدیگر صورت بگیرد در غیر اینصورت کاربردی نخواهد بود…