برچسب: ارسال مدارک
ارسال مدارک از طریق پست برای ارزشیابی مدارک خارجی امکان‌پذیر شد
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ارسال مدارک از طریق پست برای ارزشیابی مدارک خارجی امکان‌پذیر شد

ارسال مدارک از طریق پست برای ارزشیابی مدارک خارجی امکان‌پذیر شد اداره کــل دانـش‌آمـوختگان وزارت علوم اعلام کرد: بر اساس رایزنیهای صورت گرفته با اداره پست، درخواست ارزشیابی مدارک تحصیلی از طریق پست پیشتاز امکان‌پذیر شد. به نقل از سازمان امور دانشجویان، با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته توسط اداره کل دانش‌آموختگان وزارت علوم، با…..