برچسب: اراده عمومی
تبیین و نقد نظریه قراردادهای اجتماعی از منظر رسو با مشهور نظریه‌پردازان حوزه قراردادهای اجتماعی
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تبیین و نقد نظریه قراردادهای اجتماعی از منظر رسو با مشهور نظریه‌پردازان حوزه قراردادهای اجتماعی

تبیین و نقد نظریه قراردادهای اجتماعی از منظر رسو با مشهور نظریه‌پردازان حوزه قراردادهای اجتماعی   نویسنده: مهدی سعادت چکیده «نظریه قراردادهای اجتماعی (theory The social contract) » در پی تبیین خاستگاه دولت است و بنیاد این نظریه براین استوار است که انسان پیش از تشکیل دولت و سازمان سیاسی در حالت و وضعیتی زندگی…..