برچسب: ادله شروط
نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود

نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود   نویسندگان: عباس تقوایی، محمدحسن حائری، معصومه خداشناس چکیده: بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده، جایگاه ویژه‌ای نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است. تحلیل این جایگاه منوط…..