برچسب: ادای دیون متوفی
بررسی فقهی و حقوقی تصرفات (مادی و حقوقی) ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی با تأکید بر نقش تحریر ترکه
۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی فقهی و حقوقی تصرفات (مادی و حقوقی) ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی با تأکید بر نقش تحریر ترکه

بررسی فقهی و حقوقی تصرفات (مادی و حقوقی) ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی با تأکید بر نقش تحریر ترکه     پدیدآور: مصطفی دین محمد مقطع: کارشناسی ارشد سال دفاع: 1394 دانشگاه: قم چکیده: علی‌القاعده با پرداخت دی ون و حقوقی که به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد، می‌توان مالکیت ورثه را…..