برچسب: اداره کل پزشکی قانونی
نزاع بیش از یک‌صد هزار و 246 تن در تهران
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نزاع بیش از یک‌صد هزار و 246 تن در تهران

اداره کل پزشکی قانونی از مراجعه یکصد هزار و 246 تن به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در سال گذشته (1395) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران خبرداد…