برچسب: اختلال هنجاری
تأثیر اختلال هنجاری بر تکوین بزهکاری
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تأثیر اختلال هنجاری بر تکوین بزهکاری

تأثیر اختلال هنجاری بر تکوین بزهکاری نام و نام خانوادگی: مصطفی عزیزی مغیث دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: یاسمن خواجه‌نوری سال دفاع:1395 چکیده: منظور از اختلال هنجاری، تغییر و دگرگونی سریع و مفرط در نظام هنجاری جامعه است که افراد را در پذیرش و درونی کردن هنجارها…..