برچسب: احمدشاه قاجار
تاریخچه حقوق بیمه
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق بیمه

تاریخچه حقوق بیمه   بیمه مردم در ایران از دوره کیقباد (حدود پنج هزار سال پیش) آغازشده است. دراین دوره اگر کسی دچار آسیب می‌شد باید به او تاوان یا بیمه داده می‌شد که به بیمه تاوان و به بیمه‌شدگان دریغمندان می‌گفتند. پادشاهی کیقباد برابر دوره‌ای است که در ایران پادشاهیهای کوچک (ملوک‌الطوایفی) پدید آمده…..