برچسب: احضار اشخاص
آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم

دستور به حاضر شدن و فراخواندن شخص یا اشخاص به عنوان مظنون یا متهم و یا شاهد و مطلع به وسیله بازپرس یا مراجع قضایی، برای ادای توضیحات یا بازجویی و هر امر لازم دیگر در نزد ایشان و در زمان معین، احضار اشخاص گویند …