برچسب: احسان حیدری
چگونه برای مزاحمت تلفنی و پیامکی شکایت تنظیم کنیم(قسمت اول)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

چگونه برای مزاحمت تلفنی و پیامکی شکایت تنظیم کنیم(قسمت اول)

 به یاد می آورم زمانی که تلفن ثابت در منازل در همه جا حتی مناطق دوردست همه گیر شد و گوشی ای که گاهی اوقات پشت هم زنگ می خورد؛ با صدای زنگ تلفن مجبور می شدی سریعتر سمت گوشی بروی شاید کسی کار مهمی داشته باشد و تلفن قطع شود….