برچسب: اتخاذ تصمیم قانونی
تدبیر قضایی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تدبیر قضایی

گفتن جملاتی که در زیر می آید شاید به مذاق قضایی خیلی از دوستان حقوقی و قضایی خوش نیاید و انتقادات شدیدی به آن وارد باشد …