برچسب: اتباع بیگانه
تابعیت چیست؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تابعیت چیست؟

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گردد و مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد…

آخرین وضعیت پرونده ۱۶ تکفیری دستگیرشده در استان فارس
۱۱ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آخرین وضعیت پرونده ۱۶ تکفیری دستگیرشده در استان فارس

رئیس‌کل دادگستری فارس خبر داد آخرین وضعیت پرونده ۱۶ تکفیری دستگیرشده در استان فارس القاصی از رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده تکفیریهای دستگیرشده، مطابق دستورالعمل مدیریت پرونده‌های مهم خبر داد و گفت: از جمع 16 نفر تروریست دستگیرشده به‌استثناء دو نفر همه از اتباع بیگانه هستند. تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی در…..

مسؤولیت بین‌المللی دولتها در قبال نقض حقوق اتباع خارجی
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت بین‌المللی دولتها در قبال نقض حقوق اتباع خارجی

مسؤولیت بین‌المللی دولتها در قبال نقض حقوق اتباع خارجی   پدیدآور: صلاح جعفری ناشر: تهران؛ میعاد اندیشه: 1395 مشخصات ظاهری: 100 صفحه معرفی مختصر: این کتاب دربردارنده پنج فصل با عناوین: فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری؛ فصل دوم: حقوق اتباع بیگانه با استناد به قانون داخلی؛ فصل سوم: همکاریهای بین‌المللی در مقابل جرائم اتباع…..

تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرمجاز بیگانه
۳۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرمجاز بیگانه

تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرمجاز بیگانه آمارها نشان می‌دهد که به‌طور متوسط روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانیها در کشور انجام می‌شود که آمارهای غیررسمی رقمی بیش از اینها را نشان می‌دهد، با توجه به اینکه سه میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند دراین میان بیشتر مهاجر‌ها به‌خصوص مهاجران افغان در…..

جمع‌آوری متکدیان تهران
آغاز شد

۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جمع‌آوری متکدیان تهران
آغاز شد


بر اساس اقداماتی کارشناسی طی روزها و ماههای گذشته، گدایان و سر تیم متکدیان تهران مشخص‌شده‌اند و برنامه‌ریزی برای غربالگری آنها به کمک شهرداری و بهزیستی فراهم‌شده است.
عملیات جمع‌آوری متکدیان تهران در نشست قرارگاه جمع‌آوری متکدیان و جذب کودکان بی‌سرپرست با حمایت استاندار تهران کلید خورد…