برچسب: ابداع محصول صنعتی جدید
تاریخچه قانون ثبت اختراعات در ایران
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه قانون ثبت اختراعات در ایران

بر اساس قانون هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که مدعی ابداع محصول صنعتی جدید باشد یا وسیله جدیدی کشف یا راه و روشی را برای به دست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی به دست آورد، می‌‌تواند مورد اختراع یا طرح خود را به ثبت رسانده و گواهی ثبت اختراع دریافت کند و این آغاز ثبت جهانی و حمایتهای مادی و معنوی از این اختراع یا ابداع در کشور و خارج از کشور خواهد بود…