برچسب: آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
رسیدگی به تخلفات در هیأت داوری بورس
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رسیدگی به تخلفات در هیأت داوری بورس

رسیدگی به تخلفات در هیأت داوری بورس در یک تقسیم‌بندی کلی ناهنجاریهای بازار سرمایه به جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم می‌گردد. رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار در صلاحیت یک مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیت مشخص با عنوان هیأت داوری قرارگرفته که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده نسبت به…..