برچسب: آزمونهای سراسری
از سوی سازمان سنجش رشته‌ها و مناطق ممنوعه برای داوطلبان اتباع غیر ایرانی اعلام شد
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

از سوی سازمان سنجش رشته‌ها و مناطق ممنوعه برای داوطلبان اتباع غیر ایرانی اعلام شد

از سوی سازمان سنجش رشته‌ها و مناطق ممنوعه برای داوطلبان اتباع غیر ایرانی اعلام شد   سازمان سنجش آموزش کشور در جدیدترین ویرایش خود، رشته‌ها و مناطق ممنوعه برای داوطلبان اتباع غیر ایرانی در آزمونهای سراسری را اعلام کرد. پذیرش اتباع غیر ایرانی در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ایران…..