برچسب: آرا
کیفی سازی آرای صادرشده در محاکم
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کیفی سازی آرای صادرشده در محاکم

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد کیفی سازی آرای صادرشده در محاکم اولویت کاری دادگستریهای استان گلستان هاشمیان با اشاره به کاهش 17 هزار پرونده در محاکم استان گلستان گفت: ارتقای کیفیت رسیدگی دعاوی، نوک پیکان فعالیت دادگستریهای استان در نیمه دوم امسال است. به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان رئیس‌کل…..