دسته: قوانین و مقررات خانوادهRSS
قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس…..

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381

ماده ۱ – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. ماده ۲ – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ممنوع…..

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392

ماده واحده –  از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود. تبصره۱: دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به…..

قانون‌ تنظیم‌ خانواده‌ و جمعیت‌ مصوب‌ 1372
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون‌ تنظیم‌ خانواده‌ و جمعیت‌ مصوب‌ 1372

ماده‌ 1. کلیه‌ امتیازاتی‌ که‌ در قوانین‌ براساس‌ تعداد فرزندان‌ یا عائله‌ پیش‌بینی‌ و وضع‌ شده‌اند در مورد فرزندان‌ چهارم‌ و بعد که‌ پس‌ از یکسال‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ متولد می‌شوند، قابل‌ محاسبه‌ و اعمال‌ نخواهد بود و فرزندانی‌ که‌ تا تاریخ‌ مزبور متولد می‌شوند کماکان‌ از امتیازات‌ مقرر شده‌ برخوردار می‌باشند. تبصره‌ 1……

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382

‌ماده ۱ – به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌ جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس‌ از موافقت کتبی‌ زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام…..

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1371
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1371

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و…..

آیین‌ نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌ نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393

در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است. فصل اول ـ دادگاه خانواده مبحث اول : کلیات ماده ۱ـ واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر…..