دسته: محمد درویش زاده (مدیر مسوول)RSS
نقدی بر دو قطبی سازی4 درصد- 96 درصد بر اساس پیوند طبیعی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقدی بر دو قطبی سازی4 درصد- 96 درصد بر اساس پیوند طبیعی

محمد درویش ‌زاده- مدیر مسؤول تقسیم‌بندی جامعه به دو قطب 4 درصد برخوردار و 96 درصد نابرخوردار در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری 96 مطرح شده و در لایه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است فرض می‌کنیم این داعیه واقعیت داشته باشد و بر اساس پیمایشهای علمی روشمند حاصل شده باشد. همچنین فرض می‌کنیم که…..

قوه قضاییه و ضرورت طراحی شاخص های قانونی نوین
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قوه قضاییه و ضرورت طراحی شاخص های قانونی نوین

شاخص‌های کلیدی عملکردی، (PerFormance indicator) میزان دستیابی به اهداف و وظایف سازمان ها را تعریف و مشخص می کند. این شاخص ها به عنوان فاکتورهای حیاتی در موفقیت سازمان‌ها تلقی می‌شوند…

مسئولیت رؤسای قوا در قبال بی‌سازمانی اجتماعی
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسئولیت رؤسای قوا در قبال بی‌سازمانی اجتماعی

محمد درویش ‌زاده مدیر مسؤول   جــامعه‌شنــاسان اصطلاح Social disorqanization را به عنوان پدیده «بی‌سازمانی اجتماعی» مورد مطالعه قرار داده‌اند. این اصطلاح به معنای «تنزل نسبی نظارت» به کار می‌رود. منظور از بی‌سازمانی اجتماعی عبارت است از «کاهشِ نفوذِ قواعدِ موجودِ رفتار اجتماعی بر روی یکایک اعضای گروه». در شرایط بی سازمانی اجتماعی الگوهای روابط…..

منع ذی‌نفعی مقام امانی (دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی)
۱۶ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منع ذی‌نفعی مقام امانی (دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی)

موضوع حقوقهای نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است …

چرا خلأ قانونی در ممنوعیت ذی‌نفعی تصمیم گیران دولتی وجود دارد؟
۱۵ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا خلأ قانونی در ممنوعیت ذی‌نفعی تصمیم گیران دولتی وجود دارد؟

بحران حقوقهای نامتعارف موجب شد که جناحهای مختلف سیاسی هر یک به نحوی طرف مقابل خود را در پدیداری این وضعیت مقصر بداند در تازه‌ترین واکنشها، مقامات دولتی به جانب‌داری از صاحبان حقوق نامتعارف متهم شده‌اند تا آ‌نجا که شائبه ممانعت از برخورد قضایی با صاحبان حقوق نامتعارف مطرح‌شده است …

غربت ابرقاعده‌ها در قانونگذاری
۱۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

غربت ابرقاعده‌ها در قانونگذاری

ابرقاعده حقوقی ضابطه‌ای فراگیر است که محدود به موضوع و زمان خاص نیست؛ به عبارت دیگر شمول موضوعی ابرقاعده عام و پوشش زمانی آن فراگیر است. قاعده «لاضرر» از این جهت ابر قاعده است که هم در باب نکاح جاری است هم در باب معاملات و حتی در عبادات. هیچ موضوعی نمی‌تواند از دایره شمول این ابرقاعده خارج باشد …

منع ذی نفعی مسؤولان ابر قاعده مبارزه با فساد سیستمی
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منع ذی نفعی مسؤولان ابر قاعده مبارزه با فساد سیستمی

قواعد فقهی و حقوقی از نظر دامنه شمول متفاوت هستند. قلمرو برخی از قواعد محدود به یکی از مباحث و ابواب فقهی یا حقوقی است. برخی دیگر از قواعد، از نظر دامنه شمول در چند مبحث جاری هستند. اما شمار دیگری از قواعد هستند که در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارند …