دسته: حقوق کارRSS
جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار (قسمت 2 و پایانی)
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار (قسمت 2 و پایانی)

با آغاز رنسانس در اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتی ، کلیه ساختارهای اجتماعی در غرب در هم نوردیده شد با روند انقلاب گونه صنعتی به تدریج نیاز صنایع ، قشر عظیم و تحت سیطره کشاورزان لومپن را به شهرهای صنعتی و مرکز صنایع کشیده و پدین منوال مهاجرت کشاورزان و روستاییان به سوی کارخانه ها ، مراکز صنعتی و شهرها آغاز گردید …

جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار (قسمت 1)
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار (قسمت 1)

با آغاز رنسانس در اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتی ، کلیه ساختارهای اجتماعی در غرب در هم نوردیده شد با روند انقلاب گونه صنعتی به تدریج نیاز صنایع ، قشر عظیم و تحت سیطره کشاورزان لومپن را به شهرهای صنعتی و مرکز صنایع کشیده و پدین منوال مهاجرت کشاورزان و روستاییان به سوی کارخانه ها ، مراکز صنعتی و شهرها آغاز گردید …

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد کار عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد …

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار؛ در قالب بازخوانی یک پرونده
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار؛ در قالب بازخوانی یک پرونده

خواهان دعوای یکی از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه کشور افغانستان است و خواسته‌ای را تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حقوق ناشی از فعالیت و کار به علاوه تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده دعوا مطرح کرده است با بازخوانی این پرونده، به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار پرداخته‌ایم …

جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین‌المللی کار یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی در زمینه کار فعالیت می‌نماید…

امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)

یکی از مسائلی که همواره از سوی مجامع کارگری مطرح می‌شود و در عین حال موردتوجه محافل قانون‌گذاری و کارفرمایی نیز هست موضوع امنیت شغلی است…

چرا باید بیمه‌مشاغل آزاد را جدی گرفت؟
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا باید بیمه‌مشاغل آزاد را جدی گرفت؟

چرا باید بیمه‌مشاغل آزاد را جدی گرفت؟       محمدحسین قشقایی – کارشناس تأمین اجتماعی  بر اساس برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶ میلیون نفر در شهرها فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند و باید در مورد بیمه کردن این افراد اقدام لازم صورت بگیرد. سازمان تأمین ‌اجتماعی با پوشش بیمه‌ای گسترده…..

مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی

تعیین سرمایه بیمه‌شده در انواع مختلف بیمه، خاصه بیمه‌های اشیا، اهمیت زیادی دارد. چه نه‌تنها مبلغ بیمه‌شده اساس تعیین حق بیمه قرار می‌گیرد بلکه حدود تعهد بیمه‌گر را مشخص می‌کند و در میزان خسارت به نحو بارزی مؤثر خواهد بود…

ارتباط ساعت کار باسابقه بیمه
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ارتباط ساعت کار باسابقه بیمه

به گزارش خبرگزاری فارس، ساعات کار در کارگاهها و کارخانجات مشمول قانون کار، مدت‌زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به‌منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. ساعات کار در هفته 44 ساعت است و در کارهای نوبتی که ساعات کار به‌صورت چرخشی انجام می‌شود، ساعات کار در ماه نباید از 176 ساعت بیش‌تر باشد….