دسته: حقوق پزشکیRSS
تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت  دوم و پایانی)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت  دوم و پایانی)

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد…

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت 1)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت 1)

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است …

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت سوم و پایانی)
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت سوم و پایانی)

مسأله‏ پیوند عضوی که به حکم قصاص قطع‌شده باشد، از دیرباز میان فقها موردبحث و اختلاف‌نظر بوده است. طرح مسأله بدین‌صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آنگاه یکی از آن دو، گوش بریده‏ خود را دوباره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟ …

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت دوم)
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت دوم)

مسأله‏ پیوند عضوی که به‌حکم قصاص قطع‌شده باشد، از دیرباز میان فقها موردبحث و اختلاف‌نظر بوده است…

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت اول)
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت اول)

مسأله‏ پیوند عضوی که به‌حکم قصاص قطع‌شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف‌نظر بوده است. طرح مسأله بدین‌صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آنگاه یکی از آن دو، گوش‌بریده‏ خود را دوباره پیوند بزند …

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت دوم و پایانی)
۱۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت دوم و پایانی)

قرارداد انجماد جنین و گامت مسائل مختلفی را با خود به همراه دارد که یکی از آنها بحث صحت آن می‌باشد. برای وقوع هر معامله‌ای قانون‌گذار شروطی را در ماده 190 قانون مدنی بیان کرده است…

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت اول)
۱۶ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت اول)

روشهای پیشرفته کمک باروری امید فرزندآوری را برای خانواده‌های نابارور به وجود آورده است که از جمله آنها انجماد جنین و گامت می‌باشد. ممکن است زوجین با روش طبیعی قادر به باروری نباشند و مجبور به تشکیل جنین با روشهای آزمایشگاهی شوند…

تاریخچه تحولات مسؤولیت پزشک
۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه تحولات مسؤولیت پزشک

تاریخچه تحولات مسؤولیت پزشک   آزیتا قربانی رحیم   مسؤولیت پزشکی از ادوار گذشته تاکنون فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. در تمدنهای ابتدایی که جوامع بشری به‌صورت قیبله‌ای بود، مردان روحانی قبیله با احاطه بر شناخت گیاهان دارویی، طبابت نیز می‌کردند یعنی علاوه بر منصب قضاوت به امور پزشکی نیز می‌پرداختند……