دسته: حقوق وقفRSS
مجازات حبس برای فروش و قطع درختان موقوفات
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجازات حبس برای فروش و قطع درختان موقوفات

مجازات حبس برای فروش و قطع درختان موقوفات قاضی محمد بخشی محبی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار کرد: موضوعی در فضای مجازی در خصوص فروش و تخریب برخی درختهای موقوفات در سطح استان خراسان رضوی و گاه در کشور مطرح‌شده، این در حالی است که هرکس درختان موضوع ماده…..

نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی

نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی قانون‌گذار در ماده 55 قانون مدنى، وقف را این‌گونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از این‌که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه‌داشتن آن از نقل‌وانتقال و…..

وقف اموال مشاعی
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقف اموال مشاعی

وقف اموال مشاعی مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. در این میان، همان‌طور که مال مشاع ممکن است در قالب خریدوفروش، مورد انتقال قرار گیرد، برخی از…..

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟
۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟     وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، به معنای حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش؛ و در مقابل، قرار دادن منافع و سود حاصل از آن…..

تعدی به زمینها و املاک وقفی تصرف عدوانی است
۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعدی به زمینها و املاک وقفی تصرف عدوانی است

تعدی به زمینها و املاک وقفی تصرف عدوانی است      سوءاستفاده از برخی مسائل ازجمله موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد و حتی مشاهده‌شده که به دلیل اهمیت و حساسیتی که بر موضوع وقف وجود دارد، محاکم و دادسراها این‌گونه پرونده‌ها…..

دانستنیهای قوانین وقف
۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دانستنیهای قوانین وقف

دانستنیهای قوانین وقف   در حدیث مشهور نبوی آمده است که وقف صدقه جاریه است یعنی وقف یکی از راههای ادامه نیکوکاری و کمک به هم‌نوعان «وقف» است که واقف با وقف اموال و املاک خود برای امور خیریه و عام‌المنفعه، درآمد آن موقوفات را به امور خیریه اختصاص می‌دهد. از آنجا که وقف دارای…..