دسته: حقوق محیط زیستRSS
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

محمد یار ارشدی   بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد. قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب…..

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرنها زندگی بر روی زمین، تازه‌تازه به فکر افتاده است که نمی‌تواند به بی‌توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می‌کند ادامه دهد…

اماواگرهای قوانین محیط زیستی
۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اماواگرهای قوانین محیط زیستی

اماواگرهای قوانین محیط زیستی   در دهه‌‌های اخیر، توسعه شهرها و افزایش جمعیت انسانی و تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالیهای مداوم و بلندمدت، باعث به وجود آمدن مسایل گوناگون زیست‌محیطی شده ‌‌است. برخی از این نوع آلودگیها دارای خصیصه فرامرزی هستند. بدین سبب امروزه حفاظت از محیط‌‌زیست، حوزه نسبتاً نوینی برای مقررات بین‌‌المللی به شمار…..

جایگاه سلامت شهری در قوانین
۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگاه سلامت شهری در قوانین

جایگاه سلامت شهری در قوانین   چه مواردی جزو شاخصهای سلامت شهری محسوب می‌شوند؟ از شاخصهای سلامت شهری می‌توان به ایمنی اجتماعی که شامل مبارزه با فقر، بی‌سوادی و تبعیضهای جنسی و ملیتی می‌شود و ایمن‌سازی محیطی (ایمنی پیرامونی ساختمان، جاده‌ها، بهداشت و محیط‌زیست مانند هوا، آب، صوت و اشعه و پیش‌گیری از بیماریهای شهرنشینی…..

جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی
۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی

جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی مجید قاسم کردی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی  روز جهانی محیط‌زیست مخفف انگلیسی (‏wid‏) روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط‌زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط‌زیست و گونه‌های زیستی جانوری، به‌عنوان روز محیط‌زیست انتخاب‌شده‌ است. انسان مسلمانی که…..

وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست
۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست

وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست فعالیتهای صنعتی، حرکت خودروهای شخصی و غیراستاندارد، مصارف خانگی و انتشار ذرات معلق بخش مهمی از منابع آلوده‌کننده هوا را به خود اختصاص داده است؛ آلودگی هوا عبارت است از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد یا مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر…..

آلودگی هوا و مجازات قانونی
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آلودگی هوا و مجازات قانونی

رضا جعفری- حقوقدان- می‌گوید: «جرم به پدیده‌ای گفته می‌شود که در قانون به‌صراحت برای آن مجازات در نظر گرفته‌شده باشد. پس دراین‌باره نمی‌توان بر اساس احساس یا برای برانگیختن هیجان مردم سخن گفت…

جبران خسارت آلودگی هوا
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جبران خسارت آلودگی هوا

بامطالعه قوانین مترقی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم قانون‌گذار به حدی به رعایت حقوق شهروندی معتقد بوده است که حق شکایت از سه قوه را برای مردم محفوظ دانسته و در اصل‏ نودم قانون اساسی متذکر شده است که هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند….

شکایت از آلودگی هوا!
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شکایت از آلودگی هوا!

بحث تأثیر آلود‌گی هوا روی سلامت، جزو حقوق عمومی است و متولی این امر هم د‌اد‌ستانی است. این مسأله هم ‌بحث مد‌نی د‌ارد‌ و هم کیفری. ما قوانین مختلفی دراین زمینه د‌اریم، من‌جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال 53 و قانون نحوه جلوگیری از آلود‌گی هوا مصوب سال 74٫ د‌ر قوانین د‌یگر هم جسته‌گریخته، هر جا بهد‌اشت عمومی مورد‌ آلود‌گی قرار می‌گرفت، ماد‌ه‌ای وجود‌ د‌ارد‌. ..

وظایف سازمان مدیریت پسماند
۱۰ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وظایف سازمان مدیریت پسماند

وظایف سازمان مدیریت پسماند   وظایف سازمان مدیریت پسماند که یکی از نهادهای حامی محیط‌زیست است، به شرح زیر است:  برنامه‌ریزی در جهت ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب و موردنیاز در جامعه شهری تهران از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی جهت بالا بردن سطح دانش و آگاهی مردم و متصدیان، با استفاده از ظرفیت رسانه‌های…..