دسته: حقوق شهروندیRSS
شهروندان،حقوق شهروندی و مشارکت (قسمت 2 و پایانی)
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شهروندان،حقوق شهروندی و مشارکت (قسمت 2 و پایانی)

دکتر فریدون وردی نژاد شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است که همواره با یکدیگر همراه بوده اند، در همین راستا بسیاری از اندیشمندان، جامعه مدرن را جامعه مدنی می دانند، زیرا مهم ترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیر آیین شهروندی و مشارکت های مدنی است و در مرکز سیاسی-جغرافیایی به نام شهر اتفاق…..

شهروندان، حقوق شهروندی و مشارکت (قسمت 1)
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شهروندان، حقوق شهروندی و مشارکت (قسمت 1)

دکتر فریدون وردی نژاد شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است که همواره با یکدیگر همراه بوده اند، در همین راستا بسیاری از اندیشمندان، جامعه مدرن را جامعه مدنی می دانند، زیرا مهم ترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیر آیین شهروندی و مشارکتهای مدنی است و در مرکز سیاسی-جغرافیایی به نام شهر اتفاق می…..

قوانین حاکم بر حوزه بیمه

۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قوانین حاکم بر حوزه بیمه
عقد بیمه یک قرارداد با شرایط خاص است. نظام حقوقی کشور پس از مدتی تشکیک و تردید پذیرفت این قرارداد با مبانی شرعی منافاتی ندارد و برعکس با آسایش خاطر و امنیتی که برای شهروندان فراهم می‌کند زندگی را برای آنها ساده‌تر می‌کند. در حال حاضر برای این قرارداد قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده است و قواعد جدیدی نیز در حال پرورش است…

آشنایی با کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض رسیدگی می‌کند. برای حفظ بی‌طرفی این مرجع شبه‌قضایی، اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شوند. رأیی که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا درمی‌آید…

مسؤولیت مدنی شهرداری
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی شهرداری

جبران زیان وارده به غیر را باید از زیرشاخه‌های مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همچون دولت به شمار آورد…

نگاهی به ماده 101 قانون شهرداریها
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی به ماده 101 قانون شهرداریها

نگاهی به ماده 101 قانون شهرداریها   ماده 101 قانون شهرداریها دربردارنده ضوابط مرتبط با نحوه تفکیک اراضی است که اخیراً اصلاحیه این ماده‌قانونی تصویب و ابلاغ گردیده است. اما به جهت اینکه متن ماده اصلاحیه با مفاد ماده قبل از اصلاح دارای تفاوتهایی است ازاین‌رو تفاوتهای ماده 101 شهرداری و اصلاحی آن مورد بررسی…..

تأثیر تعرفه‌های گمرکی بر رشد تولید ملّی
۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تأثیر تعرفه‌های گمرکی بر رشد تولید ملّی

جهت افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی باید بر محصولات و صنایع داخلی تکیه کرد. دراین راستا دولت بایستی زمینه‌های رشد تولید داخلی و کالاهای بومی را بالا برد. تولید داخلی یک کشور زمانی می‌تواند به حداکثر رشد خود برسد که کالاهای بومی و محصولات تولیدی، نه‌تنها به لحاظ مصرفی در جامعه خود حمایت شود، بلکه قدرت صادراتی به دیگر کشورها را نیز داشته باشد…

تضمینات حق بر رأی دادن در اسناد بین‌المللی و تفاسیر و آراء کمیته حقوق بشر
۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تضمینات حق بر رأی دادن در اسناد بین‌المللی و تفاسیر و آراء کمیته حقوق بشر

یکی از ارکان تحقق یک دموکراسی پایدار رعایت حق بر مشارکت سیاسی شهروندان بوده و انتخابات نیز ابزار تحقق این مهم است. این حق که خود جزیی از حق مشارکت سیاسی و عمومی بوده و بخشی از فرآیند انتخابات را شامل می‌گردد به‌قدری حائز اهمیت است که با فرض عدم وجود آن یا اعمال ناقص آن، نمی‌توان انتظار تحقق یک انتخابات سالم و درنتیجه یک دموکراسی پایدار را داشت…

مسؤولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری
۲۳ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری

مسؤولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری   برخلاف تصور سنتی موجود، حقوق تجارت از ریشه و پای‌بست با حقوق مدنی تفاوت دارد. افتراق این دوشاخه از دانش حقوق، یک تفاوت ساختاری و ماهیتی است. یکی از این موارد افتراق، وجود ضمانت اجراهای کیفری در حقوق تجارت است. در حقوق مدنی، ضمانت اجراها صرفاً اموری مانند عدم…..

مسؤولیت اجتماعی شرکتهای تجاری
۲۳ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت اجتماعی شرکتهای تجاری

مسؤولیت اجتماعی شرکتهای تجاری   مفهوم « مسؤولیت اجتماعی شرکتها» در زمره مفاهیم اخلاق کسب‌وکار مطرح است و به نقشی که شرکتها در حوزه اجتماعی بر عهده‌دارند مربوط می‌شود. به گزارش بانکی دات آی آر، برای اینکه در کسب‌وکار خود موفق باشند باید مسؤولیت خود را در قبال جامعه و تمام کسانی که تحت تأثیر…..