دسته: حقوق زیست شناسیRSS
علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک
۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک

مطالعه جدی ژنتیک در طول دو قرن اخر صورت گرفته است .«گرگور مندل »در سال 1860میلادی اصول اولیه وراثت را کشف کرد .مندل آزمایشهای مختلفی روی گیاه نخود فرنگی انجام داد .او از این آزمایشها به این نتیجه رسید که برخی صفات بر صفات دگر غالبند .او ان گونه فرض کرد که فاکتور یا عامل…..

بررسی علم ژنتیک و محدودیتهای قانونی و حقوقی آن در آموزه‌های حقوق بشر
۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی علم ژنتیک و محدودیتهای قانونی و حقوقی آن در آموزه‌های حقوق بشر

مقدمه: حقِ بهره‌مندی ازعالی‌ترین استاندارد قابل حصول سلامتی» به عنوان حقی بنیادین توصیف می‌شود که برای تحقق و بهره‌مندی از سایر حقها و آزادیها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوّم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسلهای حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی…..