دسته: حقوق بیمهRSS
شرایط قبول بیمه عدم النفع و میزان آن
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط قبول بیمه عدم النفع و میزان آن

بیمه عدم‌النفع ابتدا ممنوع بود و مدتی طول کشید تا مورد قبول واقع شد؛ زیرا طبق نظریه علمی آن زمان در بیمه عدم‌النفع امید بیمه‌شده به نفع احتمالی تبدیل به امری قطعی و مسلم می‌شد، بیمه‌شده از این امر منتفع می‌گردید و بیمه نمی‌بایست برای بیمه‌گذار منشأ سود باشد…

داوری در قراردادهای بیمه‌ای
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

داوری در قراردادهای بیمه‌ای

امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه‌نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد…

بیمه عدم النفع
۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بیمه عدم النفع

بیمه عدم النفع   ستار شیروبی بیمه عدم‌النفع ابتدا ممنوع بود و مدتی طول کشید تا مورد قبول واقع شد؛ زیرا طبق نظریه علمی آن زمان در بیمه عدم‌النفع امید بیمه‌شده به‌نفع احتمالی تبدیل به امری قطعی و مسلم می‌شد، بیمه‌شده از این امر منتفع می‌گردید و بیمه نمی‌بایست برای بیمه‌گذار منشأ سود باشد. سرانجام…..

چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی   ستار شیروبی پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سؤالی که به ذهن زیان‌‌دیده می‌رسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سؤال ساده شده است، چون معمولاً خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند. البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه جبران خسارت است،…..

شرایط پوشش بیمه تأمین اجتماعی
۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط پوشش بیمه تأمین اجتماعی

شرایط پوشش بیمه تأمین اجتماعی   محمدحسین قشقایی – کارشناس تأمین اجتماعی مشمولان قانون تأمین ‌اجتماعی چه کسانی هستند؟ آیا مشمولان خدمات سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون کار محدود می‌شود یا گروههای دیگری را هم در برمی‌گیرد؟ مشمولان سازمان تأمین ‌اجتماعی را طیف وسیعی از افراد و گروههای جامعه تشکیل می‌دهند و این تعداد…..

حق مأموریت کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق مأموریت کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟

حق مأموریت کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟ محمدحسین قشقایی – کارشناس تأمین اجتماعی  اعزام به مأموریت یکی از نیازهای کاری هر واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی است که در چارچوب قوانین و مقررات بابت آن، مزایایی برای اعزام شونده در نظر گرفته‌شده است. مزایا و ویژگیهای شغلی مأموریت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.  حق…..

حقوق و مزایای کارگر در یک نگاه
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق و مزایای کارگر در یک نگاه

حقوق و مزایای کارگر در یک نگاه محمد حسین قشقایی- کارشناس تأمین اجتماعی حقوق و مزایای کارگر موضوع این شماره است. در ابتدا باید این نکته را متذکر شویم که ضوابط و مقرراتی که در قوانین کار و تأمین‌اجتماعی عنوان شده، حداقل امتیازاتی است که برای امرار معاش و دوام زندگی کارگر در نظر گرفته…..

مسؤولیت کارفرما در قبال حادثه ناشی از کار
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت کارفرما در قبال حادثه ناشی از کار

مسؤولیت کارفرما در قبال حادثه ناشی از کار فرشاد اسماعیلی   همواره تحلیل حقوقی حوادث ناشی از کار چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی کمرنگ بوده است و غالباً در حد و اندازه یک خبر داغ ناراحت‌کننده و بحرانهای اجتماعی و شهری ناشی از آن باقی‌مانده است. در حوزه داخلی یکی از زاویه‌های آموزشی…..

چه کسانی مشمول قانون کار و تأمین‌ اجتماعی می‌شوند؟
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چه کسانی مشمول قانون کار و تأمین‌ اجتماعی می‌شوند؟

چه کسانی مشمول قانون کار و تأمین‌ اجتماعی می‌شوند؟ پوشش قوانین و مقررات کار و تأمین ‌اجتماعی بر اشتغال و فعالیتهای تولیدی و فنی یکی از مباحث مهم و کلیدی در این حوزه محسوب می‌شود. در هر مناسبات کاری اول باید نظام کاری، استخدامی و بیمه‌ای آن مشخص شود، زیرا در صورت مشخص نبودن مقررات…..

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟ بیکاری و حمایتهای بیمه‌ای مرتبط با آن‌یکی از مباحث پردامنه در کلیه کشورها به شمار می‌آید. این موضوع در ایران از تاریخ شروع حمایتهای مقرر در قانون بیمه بیکاری از سال 1367 به‌صورت آزمایشی و از سال 69 به‌طور دایم به مرحله تصویب و اجرا گذارده شد و هرسال…..