دسته: نظریه های مشورتیRSS
تعقیب مجدد پس از کشف مدارک جدید
۶ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعقیب مجدد پس از کشف مدارک جدید

نظرمشورتی شماره 73/93/7 مورخ 24/1/1393 شاداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره پرونده 1966-1/168-92 سوال: قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می‌نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می‌توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر؟ جواب: مستنبط از تبصره ماده 102…..

اختیار دادستان به صدور دستور ادامه تحقیقات در جرائم غیرمشهود
۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اختیار دادستان به صدور دستور ادامه تحقیقات در جرائم غیرمشهود

موضوع ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با موضوع ماده 92 از همان قانون که اختیار به بازپرس محول شده منافاتی  ندارد. شمــاره پرونـده ۲۳۲۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ نظر مشورتی شـماره  ۵۶۹/۹۴/۷ مورخ  ۴/۳/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده‌شده که…..

ارتباط تهاتر دیون با صدور اجرائیه احکام حقوقی
۲۶ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ارتباط تهاتر دیون با صدور اجرائیه احکام حقوقی

نشست قضایی قضات دادگستری کاشان سؤال «چنانچه آقای (الف) در پرونده جزایی با حکم قطعی به پرداخت 50 میلیون ریال به آقای (ب) محکوم‌شده باشد و در پرونده دیگری در دادگاه حقوقی طی حکم نهایی آقای (ب) به پرداخت 450 میلیون ریال به آقای (الف) محکوم‌شده باشد ولی برای اجرای آن تقاضای صدور اجرائیه نشده…..

امکان تعلق حق اجرا حتی بعد از پایان مدت
۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

امکان تعلق حق اجرا حتی بعد از پایان مدت

درصورتی‌که اداره دولتـی محکوم‌علیه باشد قبل از انقضای ۱۸ ماه امکان صدور اجراییه وجود دارد لیکن اجرا و تعلق حق اجرا پس از مدت یادشده امکان‌پذیر خواهد بود. شماره پرونده ۲۰۷۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ نظر مشورتی  شماره ۸۳۸/۹۴/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۹۴  اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای…..

قرار عدم دسترسی موضوع ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری  مقید به زمان نیست
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قرار عدم دسترسی موضوع ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقید به زمان نیست

شماره ۳۹۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴ نظر مشورتی شماره ۷۷۷/۹۴/۷   مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، مـی‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک…..

صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد
۱۹ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد

شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴ نظریه شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ مورخ  ۷/۴/۱۳۹۴ پرسش: درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه  از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی…..

درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم  و عدم تعیین قیم موقت، دادستان می‌تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد
۱۹ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم و عدم تعیین قیم موقت، دادستان می‌تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد

شماره پرونده ۳۴۲ ـ ۱۱ ـ ۹۴  نظریه شماره ۷۶۵/۹۴/۷ ـ مورخ۳۰/۳/۱۳۹۴ پرسش: در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد…..