دسته: نظریه های مشورتیRSS
اثر حذف اسناد لازم الاجراء در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در مقایسه با ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377
۲۵ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اثر حذف اسناد لازم الاجراء در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در مقایسه با ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377

اثر حذف اسناد لازم الاجراء در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در مقایسه با ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 پرسش:  قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377 علاوه بر محکومیت­های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می­کرد اما در ماده 21 قانون نحوه…..

بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، از جرایم تعزیری درجه شش محسوب می شود
۲۵ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، از جرایم تعزیری درجه شش محسوب می شود

بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، از جرایم تعزیری درجه شش محسوب می شود نظر مشورتی شماره 1107/95/7 مورخ 1395/5/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و با عنایت…..

مقررات تبصره ذیل ماده 91 قانون کانون کارشناسان رسمی در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند
۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مقررات تبصره ذیل ماده 91 قانون کانون کارشناسان رسمی در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند

مقررات تبصره ذیل ماده 91 قانون کانون کارشناسان رسمی در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند نظرمشورتی شماره 1658/7 مورخ 26/3/87 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب…..

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند
۸ آبان ۱۳۹۵
یک دیدگاه

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند   نظرمشورتی شماره 4994/7 مورخ 14/8/87 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب…..

آراء قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و هیأتهای عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است
۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آراء قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و هیأتهای عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است

آراء قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و هیأتهای عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است نظرمشورتی شماره 6743/7 مورخ 2/11/89 اداره کل حقوقی قوه قضاییه علاوه بر آن‌که رأی دادگاه تجدیدنظر اصفهان قطعی و لازم‌الاجراست اساساً ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی نیز آراء قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و هیأت…..

مدخلی بر مفهوم عدالت و آزادی در اسلام باز پژوهی جرم‌انگاری ارتداد، مفهوم قوامت و فلسفه‌ی مجازات  در نظام حقوقی اسلام
۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مدخلی بر مفهوم عدالت و آزادی در اسلام باز پژوهی جرم‌انگاری ارتداد، مفهوم قوامت و فلسفه‌ی مجازات در نظام حقوقی اسلام

مدخلی بر مفهوم عدالت و آزادی در اسلام باز پژوهی جرم‌انگاری ارتداد، مفهوم قوامت و فلسفه‌ی مجازات  در نظام حقوقی اسلام   پدیدآور: احمد فلاحی ناشر: پیرانشهر؛ آراس: 1395 مشخصات ظاهری: 208 صفحه معرفی مختصر: نوشتار حاضر در قالب مقدمه‌ای به نسبت مبسوط و سه مقاله تنظیم‌شده است. در مقدمه، مفهوم و جایگاه عدالت و…..

تکلیف ضابطین  مبنی بر حفظ ادله و …
۱۳ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تکلیف ضابطین مبنی بر حفظ ادله و …

شماره پرونده ۲۲۴۵ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴ نظرمشورتی شماره ۷/۹۵/۷ مورخ ۸/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرسش: ۳ ـ در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تکلیف ضابطین مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی در مواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار…..

کسی را که مدیونیت وی به‌موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، نمی‌توان به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرارداد
۱۳ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کسی را که مدیونیت وی به‌موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، نمی‌توان به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرارداد

شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۲۶ ـ ۹۴ نظرمشورتی شماره ۹۹/۹۵/۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: قانون‌گذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم‌الاجرا نیز اشاره می‌کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم‌الاجرا اشاره‌ای نشده است…..

تفکیک نوع رسیدگی به جرایم در جرایم منافی عفت و غیر آن
۱۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفکیک نوع رسیدگی به جرایم در جرایم منافی عفت و غیر آن

تفکیک نوع رسیدگی به جرایم در جرایم منافی عفت و غیر آن پرسش : چنانچه جرایم منافی عفت توأم با جرایم دیگری (غیر منافی عفت) باشد به جرایم منافی عفت بدون مداخله قضات دادسرا، مستقیماً در دادگاه و سایر جرایم با انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا رسیدگی می‌شود. ۱- چنانچه جرایم منافی عفت توأم با…..

موارد نقل و انتقال غیراختیاری نظیر ارث، مصادره یا وثایق رهنی و سایر نقل و انتقالاتی که به حکم قانونی انجام می­‌شود از شمول ماده 17 آیین­نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌­ها و واحدهای وابسته خارج می‌­باشد
۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

موارد نقل و انتقال غیراختیاری نظیر ارث، مصادره یا وثایق رهنی و سایر نقل و انتقالاتی که به حکم قانونی انجام می­‌شود از شمول ماده 17 آیین­نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌­ها و واحدهای وابسته خارج می‌­باشد

    موارد نقل و انتقال غیراختیاری نظیر ارث، مصادره یا وثایق رهنی و سایر نقل و انتقالاتی که به حکم قانونی انجام می­‌شود از شمول ماده 17 آیین­نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌­ها و واحدهای وابسته خارج می‌­باشد (نظریۀ شمارۀ 2975/7 مورخ 89/5/29) ماده 17آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته مربوط…..