دسته: تجربه و خاطرهRSS
سفارش ( ۳ )
۳ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سفارش ( ۳ )

سید روح الله مصطفی نژاد موسوی – رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند نمی‌دانم چرا سفارش کردن رو کاری خلاف عرف و رویه قضایی و تخلف انتظامی می‌دانند. یکی از همکاران به شوخی بیان می‌کرد که اصلاً بنای سفارش کردن را خدا گذاشته است . گفتم یعنی چه؟ فرمودند. ببینید مگر ما بحث توسل نداریم……

سفارش کردن ( ۲ )
۲ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سفارش کردن ( ۲ )

سید روح الله مصطفی نژاد موسوی -رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند یکی از همکاران محترم قضایی تعریف می‌کرد (نقل به مضمون) بابت موضوعی به یکی از مراجع نظارتی در دادگستری استان مراجعه کردم. وقتی من را شناختند خیلی تحویل گرفتند و کارم را انجام دادند. موقع رفتن یکی آمد از من سؤال کرد شما…..

سفارش 1
۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سفارش 1

سید روح الله مصطفی نژاد موسوی – رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند دوستان باسابقه می‌دانند و دوستانی که تازه قدم در این راه گذاشتن بدانند یکی از ملاک‌هایی که قاضی با آن سنجیده می‌شود سفارش پذیر بودن یا نبودن است. دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد و مطالب مختلفی که نیاز به بحث…..

تمثیل نابجا
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تمثیل نابجا

سید روح الله مصطفی نژاد موسوی – رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند اوایل که به خدمت قضایی درآمدیم داستانی نقل مجالس خانوادگی ما بود که هر دفعه و به بهانه‌های مختلف در جلسه‌ای که من حضور داشتم آن را تعریف میکردند و باعث شرمساری ما می‌شدند. دو نفر سر موضوعی با همدیگر به مخاصمه…..

نظام پیشنهادات
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نظام پیشنهادات

    سید روح الله مصطفی نژاد موسوی – رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند دوستی که در کشور سوئد زندگی و در شرکتی خصوصی مشغول به کار بوده در خصوص نظام پیشنهادات در شرکتشان مطلب جالبی را بیان می کرد . می گفت تو در شرکت ما هر کس پیشنهادی داشته باشد از طریق…..

پاسخ گوئی به ارباب رجوع
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پاسخ گوئی به ارباب رجوع

سید روح الله مصطفی نژاد موسوی- رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند نحوه پاسخگویی به مراجعین یکی از فنونی است که تاکنون کسی آن را به ما آموزش نداده است . وقتی ارباب رجوعی وارد اتاق می شود نمی‌داند خواسته‌اش را چگونه بیان کند . در مورد پرونده توضیح می دهد و ما اصلاً چیزی…..

ازدواج نمی کنم!
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ازدواج نمی کنم!

سید روح الله مصطفی نژاد موسوی – رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند شکایتی از طرف پدر خانواده واصل شد مبنی بر اینکه پسری با ورود به منزل ما در شب قصد ارتباط گرفتن با دخترم را داشته است . پرونده تشکیل شد و وقتی از دختر خانواده تحقیق شد اظهار داشت ما مدتها است…..

مامور موفق
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مامور موفق

روزهای اولی که دادسرا احیاء شد دادستان قدر قدرت ما سیاستهای جنایی خوبی اتخاذ کرده بود که فکر کنم در نوع خودش بی نظیر بود …

پسر بچه معلول
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پسر بچه معلول

پرونده ای با موضوع تیراندازی به من ارجاع شده بود . خانمی بعد از مشاجره شوهرش با شاکی، اسلحه ای را از منزل بیرون آورده بود و داده بود به شوهرش و شوهرش هم به سمت شاکی شلیک کرده بود …

شرمندگی قضایی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرمندگی قضایی

مدتها پیش پرونده ای با موضوع تصادف پیش من مفتوح بود . پسری جوان بدون گواهینامه و با موتوری بدون بیمه نامه تصادف کرده بود …