اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۴ مهر ۱۳۹۵


اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

 

تاریخ: 16 شهریور 1395

کلاسه پرونده: 255/94

شماره دادنامه: 273/2

شاکی: آقایان رجب …، علی …، محمدحسین …، محمدجعفر …، امیر … و عبدالهادی …

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- در پرونده شماره 94/255 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به درخواست آقایان رجب … . علی …، محمدحسین …، محمدجعفر …، امیر … و عبدالهادی…، مواد 5، 11، 13 و 14 پیوست شماره 1 آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی مصوب 1/6/1390 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به‌موجب رأی شماره 273-29/4/1395 هیأت عمومی ابطال شد.

2- شکات به‌موجب لایحه مورخ 7/5/1395 که با شماره 825-7/6/1395 ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده‌اند که:

«که عدم تسری ابطال مصوبه وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به زمان تصویب مصوبه، موجب تضییع حقوق استخدامی دادخواهان و سایر اعضاء هیأت علمی دانشگاهها می‌شود که با مصوبات ابطال‌شده در زمان حاکمیت آنها امکان ارتقاء پیدا نکرده‌اند.»

نامبردگان پیرو دادخواست تقدیمی اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده‌اند.

3- متن رأی 273-29/4/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌قرار زیر است:

الف- نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیأت ممیزه با تخصص عضو هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از بند 3 ماده 5 «پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه موسسه» مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به‌موجب آن برای اعضاء هیأت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیش‌بینی‌شده است با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- نظر به این‌که در ماده 11 آیین‌نامه مورد شکایت مقررشده است، «تصمیمات هیأت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ می‌شود» و کلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه هیأت ممیزه در رأی‌گیری دارد که نتیجتاً موجب خدشه در رأی‌گیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه می‌شود، بنابراین عبارت «نصف کل اعضای هیأت» در متن ماده 11 با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج- نظر به اصول حاکم بر دادرسیهای مدنی- کیفری واداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 آیین‌نامه مورد اعتراض که به‌موجب آنها اعتراض به تصمیمات هیأت ممیزه در ظرف مهلتهای مقرر قابل‌طرح در همان هیأت اعلام‌شده است و نتیجتاً موجب اطاله رسیدگی نیز می‌شود، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 273-29/4/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتهایی از بند 3 ماده 5 و ماده 11 و همچنین ماده 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره 1 آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1/6/1390 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری ابطالشده است و ابطال آییننامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده 35 آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و بهمنظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطلشده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام میکند./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۱۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *