گزارشی از وضعیت لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۵


گزارشی از وضعیت لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارشی از وضعیت لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ss

گزارش پیشرو در نظر دارد وضعیت لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که در تاریخ 10/9/1394 تقدیم مجلس شده و در 28/2/1395 به تصویب و پس از دو نوبت طرح ایراد و رفع آن بین مجلس و شورای نگهبان در آخرین نوبت نیز به تاریخ 12/8/1395 توسط شورای نگهبان برای سومین بار با ایراد مواجه گردیده تقدیم شما کند.

اول: تصویب لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در جلسه 28/2/1395 در مجلس شورای اسلامی

 شماره: 633/12542

تاریخ: 1395/3/1

بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

در اجرای اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1395/2/28 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد.

علی لاریجانی

شماره: 633/12542

تاریخ: 1395/3/1

بسمه‌تعالی

لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ماده 1-به‌منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی» وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش تأسیس می‌شود. رئیس این سازمان، معاون وزیراست.

تبصره 1- اصلاح اساسنامه سازمان یادشده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استانها و در صورت ضرورت در شهرستانها واحد سازمانی ایجاد کند.

ماده 2- مدرسه، مرکز پژوهشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف زیر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (مؤسسات آموزشی -شرکت تعاونی آموزشی – نهادهای عمومی غیردولتی با کارکردهای فرهنگی و آموزشی) یا مشارکت آنها با دولت مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش‌وپرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تأسیس و اداره می‌شود:

الف -مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزشهای رسمی را از دوره پیش‌دبستان تا پایان دوره متوسطه ارائه می‌کند.

تبصره – واحدهای آموزشی که بر اساس برنامه‌های مصوب وزارت آموزش‌وپرورش برای آموزش تمام‌وقت یا بخشی از موضوعات درسی دوره‌های تحصیلی به‌صورت حضوری، نیمه‌حضوری و غیرحضوری و با ارائه مدرک تحصیلی فعالیت می‌کنند، مشمول تعریف فوق می‌باشند.

ب – مرکز پرورشی: واحدی که به‌منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی و حرفه‌ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می‌کند، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش‌آموزی و مرکز مشاوره

پ – مرکز آموزشی: واحدی که به‌منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی و حرفه‌ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می‌کند، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش

تبصره 1- تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مراکز آموزش پیش‌دبستانی 0 به استناد مصوبه 422 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1377/4/6 و مصوبه جلسه 699 شورای عالی آموزش‌وپرورش مصوب 1382/11/18، وزارت آموزش‌وپرورش و مرجع صدور مجوز فعالیتهای آموزشی آزاد در قالب «دوره‌های فراگیری مهارتهای آموزشی شغلی» به استناد ماده (5) مصوبه (483) شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (111) قانون کار مصوب 1369/8/29 و اصلاحات بعدی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است.

تبصره 2- تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهد کودکها از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش‌وپرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی کل کشور است. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 3- به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون، شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی، شهرستانی و منطقه‌ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی تشکیل می‌شود.

ماده 4- ترکیب شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استان به شرح زیر است:

1 – شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی:

الف – وزیر آموزش و پروش (رئیس شورا)

ب – معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت مردمی (نائب رئیس)

پ – مسؤول مدارس و مراکز غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی (دبیر شورا)

ت – یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ث – مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پروش

ج – نماینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی

ح – یکی از معاونان آموزشی حسب مورد

خ – معاون پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش

د – دو نماینده از مؤسسان مدارس غیردولتی و یک نفر از مؤسسان مراکز غیردولتی به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان و تصویب شورای نظارت مرکزی

2-شورای نظارت استان:

الف – مدیرکل آموزش‌وپرورش (رئیس شورا)

ب – رئیس اداره مشارکتهای مردمی (نائب رئیس)

پ – کارشناس مسؤول مدارس غیردولتی (دبیر شورا)

ت – رئیس اداره حقوقی

ث – یکی از معاونان آموزشی

ج – معاون پرورشی

چ – دو نماینده از مؤسسات غیردولتی و نماینده مراکز غیردولتی به انتخاب شورای هماهنگی مؤسسان

ح – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان (ناظر)

تبصره 1- جلسات شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی با حضور حداقل دوسوم اعضای شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران معتبراست.

تبصره 2- درصورتی‌که شورای هماهنگی مؤسسان کشوری تشکیل نشده باشد، وزیر آموزش‌وپرورش نمایندگان مذکور در جزء (چ) بند (2) این ماده را معرفی می‌کند.

ماده 5- وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی عبارت است از:

الف – تهیه و تصویب دستورالعملهای موردنیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش‌وپرورش

ب – تأیید و صلاحیت متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذی‌ربط

پ – صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور

ت – نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه

ث – تهیه تدوین «الگوی تعیین شهریه» مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ج – تجدیدنظر در آراء ه 4 و تصمیمات شوراهای نظارت استان طبق این قانون

چ – تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی

ح – ارائه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد این مدارس به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی

خ – طراحی و راه‌اندازی سامانه ثبت شکایات و تخلفات از عملکرد مدارس و مراکز مربوطه به‌منظور حسن اجرا

تبصره 1- شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی می‌تواند در صورت ضرورت کارگروههای تخصصی و فنی را با حضور کارشناسان متخصص، صاحب‌نظران مجرب و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی تشکیل دهد. احکام اعضای کارگروهها توسط رئیس سازمان صادرمی‌شود.

تبصره 2- کلیه مصوبات شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی پس از تأیید وزیر آموزش‌وپرورش قابل‌اجرا است.

تبصره 3- شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی موظف است دستورالعمل نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج کشور را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب کند.

تبصره 4- شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه تفویض کند.

ماده 6-شورای نظارت در استانها به ریاست مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و در سطح شهرستانها و مناطق به ریاست مدیر آموزش‌وپرورش تشکیل می‌شود. در صورت اعتراض متقاضیان به تصمیمات این شوراها موضوع به شورای بالاتر ارجاع می‌گردد.

تبصره – اعضای شورای نظارت شهرستان، منطقه و ناحیه متناظر ترکیب اعضای شورای نظارت استانی می‌باشند.

ماده 7- احکام اعضای شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و رئیس شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش‌وپرورش و احکام سایر اعضای شورای نظارت استان و شوراهای شهرستان و منطقه توسط رئیس سازمان صادر می‌شود. اعضای حقیقی شوراهای نظارت به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 8-متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید واجد شرایط زیر باشند:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب – اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی و برخورداری از حسن شهرت

پ – التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه

ت – نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروهکهای منحرف و غیرقانونی

ث – نداشتن پیشینه کیفری مؤثر

ج – حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن

چ – حداقل سی سال سن

ح – تأهل برای مردان

تبصره 1- درصورتی‌که مؤسس یا مؤسسان، شخص یا اشخاص حقوقی باشند فرد یا افرادی که به‌عنوان نماینده ایشان معرفی می‌شوند باید دارای شرایط مندرج دراین ماده باشند.

تبصره 2- اقلیتهای دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معتقد و ملتزم به مبانی و احکام دین خود و برخوردار از حسن شهرت باشند.

ماده 9- وظایف مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شرح زیراست:

الف –اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش‌وپرورش جهت تأسیس مدرسه یا مرکز

ب-تضمین منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه‌های مدرسه یا مرکز، حداقل برای یک سال

پ -تأمین منابع انسانی، فضا و امکانات موردنیاز طبق ضوابط وزارت آموزش‌وپرورش

ت – تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز

ث –پیشنهاد دو فرد واجد شرایط برای مدیریت مدرسه یا مرکز به آموزش‌وپرورش

ج -نظارت بر امور آموزشی، پرورشی، اداری و مالی مدارس و مراکز تحت پوشش و پاسخگویی به مراجع ذی‌ربط

تبصره 1- وزارت آموزش‌وپرورش مجازاست ازهر متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز موضوع این قانون، دو میلیون (2/000/000) ریال دریافت و به‌حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی مربوط، در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی قرارمی گیرد تا برای نظارت و کمک به توسعه مشارکت در مناطق محروم هزینه شود. مجوز تأسیس صادرشده حداکثر دو سال اعتباردارد.

تبصره 2- وزارت آموزش‌وپرورش مجازاست متناسب با عواملی از قبیل کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از اصلاح ساختاری اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی دریافتی اقدام کند و آن را به شورای نظارت استان ابلاغ کند.

تبصره 3-به‌منظور شفافیت عملکرد مالی مدارس و مراکز موضوع این قانون، مؤسس یا مدیر، گزارش مالی سالانه را به انجمن اولیاء و مربیان ارائه می‌کند.

ماده 10- بانکهای کشور موظف‌اند طبق قانون عملیات بانکی بدون ریا با معرفی وزارت آموزش‌وپرورش از سی‌وپنج درصد (35٪) تا پنجاه‌درصد (50٪) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز به‌صورت وام قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.

تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش موظف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانکها ابلاغ کند.

تبصره 2- گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به‌صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش‌وپرورش به هیأت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

تبصره 3- برخورداری از حمایتها و تسهیلات دراین ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی است.

ادامه را در سایت روزنامه دنیای حقوق به آدرس بخوانید

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۹۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *