گذری بر چکیده آرای قضایی

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۳ آذر ۱۳۹۵


گذری بر چکیده آرای قضایی

گذری بر چکیده آرای قضایی

 115101468

  ملاک زمانی تشخیص منجز بودن یا نبودن خواسته

مرجع صدور: شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1393/3/25 شماره رأی نهایی: 9309970222500720

چکیده:

ملاک تشخیص صحت یا عدم صحت دعوی بدوی از حیث منجز یا غیر منجز بودن خواسته، تاریخ تقدیم دادخواست بدوی است و اصلاح این موضوع در مرحله تجدیدنظر چنانچه دادخواست به لحاظ منجز نبودن در دادگاه بدوی رد گردد امکان‌پذیر نیست.

  احراز اعتبار امر مختومه در خصوص قرار

مرجع صدور: شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1393/11/15 شماره رأی نهایی: 9309970221102020

چکیده:

درصورتی‌که در دادنامه صادره در خصوص دعوی، صدور قرار قیدشده باشد ولی محتویات آن افاده حکم نماید، دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

  تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود

مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1392/11/20 شماره رأی نهایی: 9209970220801610

چکیده:

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است.

 صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی

مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1391/8/1 شماره رأی نهایی: 9109970220800870

چکیده:

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی را دارند.

شرایط ابلاغ در صورت ضرورت اخذ توضیح

مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1393/12/3 شماره رأی نهایی: 9309970221701630

چکیده:

در صورت ضرورت اخذ توضیح مراتب باید در ابلاغیه صادره درج شود، در غیر این‌ صورت ازلحاظ قانونی اثری بر ابلاغ بار نیست.

  اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول

مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1391/10/30 شماره رأی نهایی: 9109970221701560

چکیده:

مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سند عادی صلح مال غیرمنقول ندارد.

رد اتیان سوگند در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استناد در دادخواست بدوی

مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1391/11/24 شماره رأی نهایی: 9109970221701700

چکیده:

اگر تجدیدنظرخواه در دادخواست اولیه، سوگند تجدیدنظر خوانده را به‌عنوان ادله اثبات دعوی ذکر ننموده باشد، نمی‌تواند دراین مرحله به سوگند استناد نماید.

  کیفیت تحقق حیله و تقلب در سند موضوع اعاده دادرسی

مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1393/1/20 شماره رأی نهایی: 9309970221700030

چکیده:

در دعوای اثبات حیله و تقلب در سند (جهت استفاده در اعاده دادرسی)، حیله و تقلب ادعایی می‌بایست به نحو مادی در سند مشهود و نوعاً متقلبانه و موجب تأثیر در افراد گردد.

  عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی

مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1391/10/30 شماره رأی نهایی: 9109970221701560

چکیده:

هنگامی‌که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می‌تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید.

 دلالت اوضاعواحوال بر کشف قصد هبه در طرفین

مرجع صدور: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1393/9/25 شماره رأی نهایی: 9309970221301270

چکیده:

پرداخت ثمن معامله از سوی زوج به‌جای زوجه، با علم به اینکه زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد، حاکی از این است که قصد مشترک زوجین، هبه بوده، نه قرض؛ لذا زوج محق به مطالبه وجه پرداخت‌شده نیست.

 دلالت اوضاعواحوال بر کشف قصد هبه در طرفین

مرجع صدور: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رأی نهایی: 1393/9/25 شماره رأی نهایی: 9309970221301270

چکیده:

پرداخت ثمن معامله از سوی زوج به‌جای زوجه، با علم به اینکه زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد، حاکی از این است که قصد مشترک زوجین، هبه بوده، نه قرض؛ لذا زوج محق به مطالبه وجه پرداخت‌شده نیست.

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *