همکاری با ما

همکاری با روزنامه دنیای حقوق

فرهیختگان محترم حقوقی می توانند مطالب،مقالات،گزارشها،تحلیل ها و همه محتوای حقوقی خود را جهت انتشار در روزنامه به واحد تحریریه ارسال نمایند.
به این منظور می توانید از فرم ارسال مطالب به روزنامه دنیای حقوق استفاده کنید.
جهت ارسال مطلب به روزنامه اینجا کلیک کنید.

همچنین روزنامه دنیای حقوق پذیرای نقطه نظراتٰ،انتقادات،پیشنهادات و راهکارهای شما عزیزان و مخاطبان محترم می باشد.
به همین منظور، جامعه محترم حقوقی کشور اعم از وکلا،قضات،کارشناسان حقوقی،پژوهشگران و دانشجویان رشته های حقوقی می توانند از طریق فرم ثبت نظرات و پیشنهادات ما را از دیدگاههای خود بهره مند سازند.
جهت ثبت نظرات و ییشنهادات خود اینجا کلیک کنید.
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.