نکاتی چند از حقوق جزا

دسته: دانشجوی حقوق
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۵


نکاتی چند از حقوق جزا

نکاتی چند از حقوق جزا

قسمت (9)

Some wooden cubes forming the word law, in front of a gavel. Digital illustration.

نکته1: مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.

نکته2: مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. (الزامی)

نکته3: مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش‌ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند (اجباری) مگر اینکه به‌دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: (ممنوع)

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش‌ماه یا جزای نقدی بیش از ده‌میلیون (10٫000٫000) ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه

نکته4: دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش‌ماه تا یک‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند (اختیاری)، مگر اینکه به‌دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: (ممنوع)

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش‌ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10٫000٫000)ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش‌ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه

نکته5: مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند (اجباری) مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این‌صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

نکته6: در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

نکته7: مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. (اجباری)

نکته8: اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

نکته9: تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش‌ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

نکته10: دادگاه می‌تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

منبع: مطالب حقوقی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *